Lietuvos hidrobiologų draugija
Lithuanian Society of Hydrobiologists

Projektai

1995.  Lazdijų rajono vandens telkinių tvarkymo programa 1995–1999 m.  Turinys


1996. Akmenės rajono vandens telkinių tvarkymo programa 1996–1999 m.  Turinys


2015. Sterlių introdukcijos į Lietuvos vandenis galimybių studija. Turinys

2015. Karpių (Cyprinus carpio L.) selekcijos vykdymas. Turinys

2015. Lašišinių žuvų išteklių atkūrimo ir apsaugos programos 2015-2025 metais mokslinis pagrindimas. Turinys

2015. Žuvų (išskyrus lašišines) ir vėžiagyvių išteklių atkūrimo valstybiniuose  vandens telkiniuose 2016–2020 metais galimybių studija. Turinys

2015. Vilniaus miesto saugomų teritorijų biologinės įvairovės ir miškų buveinių būklės vertinimas ir stebėsena . Turinys

2015. Žuvų išteklių įvertinimas Zarasų ir Molėtų „Žvejybos Rojui” priklausančiuose vandens telkiniuose, žuvų ištelkių naudojimo ir  atkūtimo planų 2015–2020 m. parengimas. Turinys

2016. Žuvų tyrimai paviršiniuose telkiniuose ir jų ekologinės būklės įvertinimas pagal ichtiofaunos rodiklius. Turinys

2016. Neigiamo poveikio, pažeminus vandens lygį Dvariukų hidroelektrinės patvankoje (ant Mūšos upės, Pakruojo raj.), mokslinis įvertinimas. Turinys

2016. Tyrimas Vilniaus r., Avižienių sen., Lindiniškių k. geltonjuosčio šimtakojo populiacijos reguliavimo priemonėms nustatyti. Turinys

2016. Žuvų išteklių įvertinimo valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2016–2020 m. parengimas. Turinys

2016. Vėžių įveisimo į natūralius vandens telkinius rekomendacijos. Turinys

2016. Dirbtinai augintų lašišų mailiaus ir jauniklių žiauninių dangtelių pažeidimus sukeliančių veiksnių tyrimas ir rekomendacijų dėl jų pašalinimo parengimas. Turinys

2016. Mokslinių tyrimų paslaugos Vilniaus miesto saugomų teritorijų biologinės įvairovės ir vandens telkinių, jų pakrančių, slėnių, atodangų, griovių ir karjerų buveinių būklei įvertinti ir stebėsenai vykdyti 2016 metais . 

Turinys

2018. Metodikos/reikalavimų dėl susmulkėjusių karpinių žuvų išgaudymo parengimo paslaugos. Turinys

2018. Žuvų išteklių įvertinimo valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo planų 2017–2021 m. parengimo paslaugos. Turinys

2018. Dvariukų tvenkinio (ant Mūšos upės, Pakruojo raj.) efektyvaus įžuvinimo darbai – įžuvinimas lydekomis . Turinys

2018. Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, kuriuose vykdoma verslinė žvejyba. Turinys

2019. Rekomendacijos dėl žuvų ir vėžiagyvių išteklių atkūrimo valstybiniuose vandens telkiniuose 2021–2025 metais. Turinys

2019. Europos Bendrijos svarbos žuvų ir nėgių rūšių, išskyrus lašišų, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, monitoringo 2019 m. plano įgyvendinimas. Turinys

2019. Kretingos parko I tvenkinio, Kretingos parko II tvenkinio, Kretingos parko III tvenkinio, Kretingos vienuolyno (Pastauninko) tvenkinio, Rūdaičių tvenkinio, Šukės tvenkinio ichtiofaunos (žuvų) išteklių tyrimų  ir ilgalaikio žuvų įveisimo plano parengimas; tvenkinių ekologinės ir žuvų bendrijų struktūros būklių įvertinimas pagal ichtiofaunos (žuvų) rodiklius. Turinys

2019. Aplinkosauginė studija „Galimų poveikių teritorijai, augalijai, gyvūnijai ir Neries upės hidrologijai vertinimas įgyvendinant dviejų polių tilto statybos per Neries upę projektą“ . Turinys

2019. Ichtiologiniai ir makrofitų tyrimai Jeruzalės tvenkinyje. Turinys

2019. Plačiažnyplio vėžio populiacijos būklės ir grėsmių Lietuvos vidaus vandenyse įvertinimas ir rekomendacijų dėl vėžių išteklių valdymo parengimas.  Turinys

2019. Ūsoriaus išteklių įvertinimo didžiosiose Lietuvos upėse ir rekomendacijų šios žuvų rūšies apsaugos ir gausinimo priemonėms parengimas. Turinys

2019. Karpių įžuvinimo efektyvumo, jų populiacijų būklės ir poveikio žuvų bendrijoms paslaugos . Turinys

2021. Plačiažnyplio vėžio populiacijos būklės ir grėsmių Lietuvos vidaus vandenyse įvertinimas ir rekomendacijų dėl vėžių išteklių valdymo parengimas. Turinys

2021. Žuvų išteklių įvertinimas valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose 2019–2021 m. Turinys

2021. Žuvų sugavimo plano paruošimas Buivydiškių I ir II tvenkinių nuleidimo metu, preliminarių ichtiofaunos (žuvų) išteklių atkūrimo planų baigus tvenkinio tvarkymo darbus paruošimas . Turinys

2021. Vilnios upės tyrimai bei rekomendacijos bei išvados dėl Vilnios upės ekologinės būklės bei galimybių ją išsaugoti ir/ar gerinti . Turinys

2022. Žuvų, moliuskų ir vėžiagyvių pavadinimų žodyno peržiūros ir papildymo paslaugos . Turinys

2022. Užtvankų įvertinimo ekologiniu ir socioekonominiu požiūriu studijos parengimas. Turinys

2022. Žuvų išteklių tyrimai Gulioniškės, Kidulių, Baltausių, Dvariukų, Dūčių, Guostagalio, Kalpokų, Klovainių, Laičių, Pakruojo, Petraičių, Petrašiūnų, Plaučiškių, Rozalimo tvenkinyje, Vokės, Verknės, Lapainės ir strėvos upėje. Turinys

2023. Ichtiofaunos (žuvų) tyrimų paslaugos . Turinys